Departament Pożytku Publicznego w związku z ustaleniami Podkomisji sejmowej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku ze zgłaszanymi podczas jej prac przez przedstawicieli organizacji pozarządowych propozycjami dodatkowych rozwiązań ustawowych uprzejmie informujemy, że do Departamentu Pożytku Publicznego można przesyłać KONKRETNE PROPOZYCJE ZMIAN w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje zmian należy przesyłać na adres  pozytek@mpips.gov.pl (w tytule należy wpisać „nowelizacja”).

Uwagi przyjmowane są do 15 grudnia 2013 r.