coaching

Coaching dla NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Szczecina do skorzystania z bezpłatnej oferty coachingu. Coaching skierowany jest do organizacji pozarządowych zainteresowanych wypracowaniem planu działań lub inicjatyw pod okiem specjalisty.

(więcej…)

Coaching dla organizacji – edycja 2016

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Szczecina do skorzystania z bezpłatnej oferty coachingu, czyli zindywidualizowanego doradztwa. Coaching skierowany jest do organizacji pozarządowych zainteresowanych wypracowaniem spójnego planu działań lub inicjatyw pod okiem specjalisty.

(więcej…)

Coaching dla organizacji – nowa edycja

Coaching to indywidualne narzędzie rozwoju, jest w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb nie tylko osób indywidualnych ale również całych organizacji. Dzięki temu sprawia, że organizacje rozwijają się szybciej i osiągają bardziej satysfakcjonujące rezultaty. Skuteczny coaching polega na tworzeniu przyszłości.

(więcej…)

Skip to content