Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Szczecina do skorzystania z bezpłatnej oferty coachingu, czyli zindywidualizowanego doradztwa. Coaching skierowany jest do organizacji pozarządowych zainteresowanych wypracowaniem spójnego planu działań lub inicjatyw pod okiem specjalisty.

Coaching to indywidualne narzędzie rozwoju, jest w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb nie tylko osób indywidualnych ale również całych organizacji. Dzięki temu sprawia, że organizacje rozwijają się szybciej i osiągają bardziej satysfakcjonujące rezultaty. Skuteczny coaching polega na tworzeniu przyszłości.


Zgłoszenia

Do dyspozycji jednej organizacji oddajemy nie mniej niż 5 godzin spotkań coachingowych, które będą zagospodarowane wg indywidualnych potrzeb organizacji i mogą poruszać kwestie m.in. związane z funkcjonowaniem organizacji, planowaniem działań, budowania zespołu czy kontaktów z otoczeniem. Podczas pierwszego spotkania określone zostaną obszary do wspólnej pracy z coachem.

Zainteresowane uczestnictwem w coachingu organizacje prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Zgłoszenia zbierane są na bieżąco do wyczerpania miejsc lub godzin spotkań z coachem


Czym jest coaching grupowy? Coaching grupowy – wspieranie grupy w osiąganiu założonych przez nią celów poprzez kierowanie rozwojem zdolności i kompetencji jej poszczególnych członków. W coachingu grupowym coach wspiera grupę a nie konkretną jednostkę w realizacji jej celów. Zamiast relacji „jeden-na-jeden”, pojawia się tu relacja „coach-grupa”. Nie oznacza to, że coach zapomina o rozwoju danej jednostki, jej zdolności i kompetencji. Pamięta jednak, że odbywa się on zawsze przez pryzmat grupy, której ta jednostka jest częścią. Jednostka uczy się bowiem i rozwija w grupie, „istnieje” zawsze w kontekście określonych interakcji z innymi członkami grupy.

Coaching prowadzony jest przez akredytowanego Coacha ICF, który swoim doświadczenie wspiera działalność organizacji pozarządowych i pomaga im w określeniu celów, planów rozwojowych czy rozwiązania bieżących problemów organizacji w zakresie planowania, działania i wzmacniania organizacji w zasoby ludzkie i informacyjne.

Zapraszamy do uczestnictwa!