Bony dla NGO

Jako Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i organizacja infrastrukturalna stale dążymy do tego aby oprócz wsparcia merytorycznego wspierać podmioty III sektora również poprzez niezbędne narzędzia promocyjne, marketingowe, planowania, zarządzania i infrastruktury. W tym celu wspieramy organizacje pozarządowe poprzez przekazywanie im bonów rozwojowych w różnych obszarach jak np. bony promocyjne, rozwojowe (kształcenie własne), animacyjne. Ich wartość waha się w zależności od potrzeb organizacji – od 300 do nawet 4000 zł.

System bonów rozwojowych, funkcjonujący w Sektor 3 Szczecin od 2016 roku, zależny jest od dostępnych środków finansowych jednak zawsze przyjmuje formę indywidualnego planu rozwojowego organizacji, która samodzielnie przedstawia swoje potrzeby i określa kierunek wsparcia. Dotychczas, wydatki w ramach bonów dotyczyły między innymi:

  • zakupu materiałów biurowych i szkoleniowych;
  • wykupienie dostępu do oprogramowań księgowych i finansowych;
  • produkcja strojów i odzieży na potrzeby realizacji działań statutowych organizacji;
  • wykupienie nośników reklamowych dla organizacji na rzecz jej promocji;
  • wyposażenie biurowe, szkoleniowe i warsztatowe;
  • opłacenie wizyt studyjnych i przejazdów;
  • wspieranie wydarzeń zewnętrznych realizowanych przez organizacje pozarządowe;
  • opłacenie kosztów prowadzenia szkoleń wewnętrznych dla pracowników i wolontariuszy organizacji.

W ramach bonów rozwojowych Centrum Wspierania współpracuje z organizacją w zakresie dookreślenia jej potrzeb rozwojowych i wspólnie realizuje bon ponosząc wydatki związane z jego realizacją. W celu ograniczenia kosztów obsługi bonów przez organizacje wszystkie wydatki ponoszone są przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 (brak bezpośredniego przekazywania środków finansowych).

Zapraszamy do śledzenia i korzystania z bonów dla organizacji pozarządowych.


Bony dla NGO 2024 | wyniki

Przedstawiamy listę organizacji zakwalifikowanych do otrzymania Bonu dla NGO edycja 2024. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i pomysły.

(więcej…)
Bony dla NGO 2023 | wyniki naboru

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków w ramach konkursu Bony dla NGO edycja 2023.

(więcej…)
Bony dla NGO 2023

Zapraszamy do składania wniosków w programie „Bony dla NGO” w roku 2023

(więcej…)
Bony dla NGO 2022 | wyniki naboru

Przedstawiamy wyniki naboru w działaniu „Bony dla NGO” – wsparcie na działania organizacji.

(więcej…)
Bony dla NGO | 2022

Zapraszamy do składania wniosków w programie „Bony dla NGO” w roku 2022 | 3 bony dla 3 NGO

(więcej…)
Bony dla NGO | edycja 2, 2021 – wyniki

Przedstawiamy listę organizacji, które uzyskały bony na realizację działań i potrzeb skierowanych do nich samych – wyniki drugiej edycji 2021 roku.

(więcej…)
Skip to content