Mail: biuro@sektor3.szczecin.pl   Telefon: 91-350-82-99

Dostępne NGO

Pamiętajcie! Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne również mają obowiązek zapewnić dostępność do swoich działań osobom ze specjalnymi potrzebami!

Szkolenia

Doradztwo specjalistyczne

Sale i sprzęt

www dla NGO

mikroDOTACJE

Inicjatywa Lokalna

Aktualności

warsztaty | promocja transgraniczna

Czy realizując projekty zastanawialiście się, gdzie i jak znaleźć uczestników? Zapraszamy na warsztaty online, podczas których będzie mowa o tym, jak zachęcić uczestników z Polski i Niemiec do udziału w wydarzeniach i projektach transgranicznych oraz jakie narzędzia są w tym pomocne.

Tydzień Inicjatyw Pozarządowych oraz Piknikach Pasji

Przed nami wielkie święto NGO! Co może oznaczać tylko jedno, czyli XV Tydzień Inicjatyw Pozarządowych. Przed nami moc atrakcji i niezwykłych spotkań. Dołącz do nas i zgłoś swoją organizację na jeden z dwóch Pikników Pasji. Pokaż swoją działalność mieszkańcom Szczecina i weź udział w konkursie na „Najpiękniejszą prezentację”. Na zwycięzców czekają nagrody w postaci...

Walne Spotkanie Organizacji Pozarządowych

Urząd Miasta Szczecin od wielu lat spotyka się w gronie organizacji pozarządowych, aby podsumować dotychczasową współpracę Miasta Szczecin z sektorem tworzonym oddolnie przez Szczecinian. Ideą spotkania jest nie tylko omówienie zrealizowanych działań, ale również wspólna analiza potrzeb i wyzwań w obszarze współdziałania organizacji pozarządowych, samorządu i zaangażowanych społecznie mieszkańców Szczecina.

#mikroDOTACJE2022 | wsparcie:Ukraina

UWAGA – w związku z konfliktem militarnym w Ukrainie uległ zmianie Regulamin Programu. W ramach programu wyodrębniono nabór doraźny „wsparcie: Ukraina” a alokacja środków finansowych na poszczególne nabory uległa zmianie. Aneks do regulaminu: LINK

Bądź z Nami na bieżąco

Skip to content