Doradztwo specjalistyczne

Na czym polega prowadzenie księgowości w organizacji? Jak wygląda sprawozdanie finansowe OPP? Kiedy i jakie formularze należy złożyć w Urzędzie Skarbowym? Jak wydzielić na kontach odpłatną działalność pożytku publicznego? Nie znasz odpowiedzi, a może w ogóle nie wiesz o co chodzi w pytaniach? Jak tworzyć umowy zlecenia, użyczenia i najmu, porozumienia o współpracy? Jak ustalać kwestie lokalowe, prawa autorskie i nie tylko. Zapraszamy do kontaktu ze specjalistą. Sektor 3 Szczecin oferuje bezpłatne konsultacje z zakresu księgowości i prawa.

Doradztwo księgowe – Justyna Maćkowiak:

Specjalistka od prawa gospodarczego i podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Szczeciński na kierunku Informatyka i ekonometria oraz Finanse i bankowość. Następnie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji Publicznej „Profesjonalny trener- wykładowca” i w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Brała udział w wielu seminariach i szkoleniach, w tym w kursie na doradcę podatkowego, cały czas podnosząc swoje kwalifikacje. W branży podatkowej od 1995 roku. Dzięki pracy w skarbowości i w swoim biurze rachunkowym, posiada ogromne doświadczenie z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Brała udział w wielu projektach, jako wykładowca oraz doradca z zakresu podatków, biznesplanów i księgowości.

Obecnie -dyrektor Centrum Biznesu, spółki zajmującej się kompleksową obsługą przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z zakresu księgowości, kadr, doradztwa gospodarczego, prawnego, podatkowego. Jest mocno zaangażowana w swoją pracę, chętnie podejmuje się nowych wyzwań. Uczestniczy w życiu społecznym, współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, pełniąc jednocześnie funkcję skarbnika w jednym stowarzyszeniu i viceprezesa w drugim. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i rozliczania dotacji. UWAGA!! Konsultacje księgowe nie są opiniami radcy podatkowego!

Doradztwo prawne – Jakuba Goleniowskiego:

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej świadczył pracę na stanowisku podinspektora ds. prawnych w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie – w wydziale zajmującym się windykacją opłat środowiskowych. Pracował także jako asystent sędziego. Od 2004 do 2013 roku pełnił funkcję Społecznego Kuratora Sądowego. Uczestnik wielu kursów i szkoleń, wśród nich „Zarządzanie firmą dla menedżerów i kandydatów na członków rad nadzorczych”, którego zwieńczeniem był złożony z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.UWAGA!! Konsultacje prawne nie są opiniami prawnymi!

Jak skorzystać?

Aby zgłosić się na konsultacje należy wysłać maila na adres biuro@sektor3.szczecin.pl z krótkim opisem problemu oraz z proponowanymi 3 terminami spotkań ze specjalistą. Uwaga! Wsparcie specjalisty jest skierowane tylko do organizacji działających na terenie Szczecina.

Skip to content