bony dla ngo

Bony dla NGO | do 1 000 na bieżące potrzeby (nabór 2)

Szczecińskie organizacje pozarządowe zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie na finansowanie bonów dla NGO - edycja 2020, które mogą wspierać działania organizacji.

Wiele organizacji zmaga się z problemem braku środków finansowych na bieżące działania organizacji jak np. zakup materiałów szkoleniowych, realizacja wydatków niezwiązanych z prowadzeniem projektów czy zadań lub też po prostu – promocją organizacji, zakupu powierzchni reklamowych, wynajmu pomieszczeń na realizowane spotkania. W ramach bonów wszystkie wydatki przyczyniające się do wzmocnienia zewnętrznego lub wewnętrznego są możliwe do realizacji. Liczy się przede wszystkim kreatywność wykorzystania środków przez organizację , potrzeba i celowość wykorzystania środków bonu na wzmocnienie organizacji.


Co wspieramy?

Bony dla organizacji pozarządowych to przede wszystkim środki, do 1000 zł, na wzmocnienie samej organizacji – nie projektów, nie zadań a przede wszystkim celów statutowych, misji i pomysłu jakie organizacja ma na siebie. Liczy się wasz pomysł i aby go zrealizować możemy Wam zaproponować wsparcie polegające m.in. na:

 • finansowaniu działań medialnych, reklamowych, promocyjnych tj. zakup artykułów sponsorowanych, nośników reklamowych w mediach, usług reklamowych, wydruk lub opracowanie materiałów promocyjnych;
 • organizacja wydarzeń w przestrzeni miasta dotyczących promocji działań organizacji;
 • organizacja prowadzenia małych kampanii promocyjno- informacyjnych dot. działalności organizacji;
 • udział w targach, zewnętrznych działań promocyjnych, wydarzeniach i eventach podczas których możliwa będzie prezentacja działań organizacji;
 • organizacja i finansowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników, kadry organizacji;
 • zakup materiałów edukacyjnych dla pracowników, kadry organizacji;
 • wynajem sal i przestrzeni warsztatowo- szkoleniowych na potrzeby rozwoju organizacji, jej promocji wśród odbiorców (z wyłączeniem finansowania kosztów najmu biura lub siedziby organizacji);
 • opracowanie planów działań i rozwoju organizacji;
 • korzystanie z profesjonalnego wsparcia doradczego dot. funkcjonowania organizacji;
 • zakup usług mentorskich, wspierających dla pracowników, kadry organizacji;
 • wyjazdy studyjne podnoszące kwalifikacje i doświadczenie pracowników, kadry organizacji;

W ramach bonu, do 30% jego wartości, możemy was wesprzeć, również, w zakresie zakupu drobnej infrastruktury biurowej czy materiałów biurowych. Pomysł na cały bon zależy, jednak, przede wszystkim od Waszych potrzeb.


Zgłoszenia i wymogi formalne

Środki w ramach bonów, nie mogą być, wykorzystywane do już finansowanych działań jak np. realizacja zadań publicznych i projektów (czyli wzmacnianie konkretnych już wykonywanych działań projektowych), nie mogą być wykorzystywane do promocji i wspierania zgłoszonych lub zaproponowanych działań finansowych ze środków Miasta Szczecin jak np. budżet obywatelski, inicjatywa lokalna oraz nie mogą finansować działalności gospodarczej organizacji. Nie mogą być wykorzystywane w zakresie pokrywania kar, zobowiązań zaległych, amortyzacji, zakupu rzeczy niezwiązanych z pomysłem dotyczących działań rozwojowych.

Wszystkie zainteresowane tą formą wsparcia organizacje zapraszamy do składania wniosków za pomocą dostępnego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Na wasze zgłoszenia czekamy od 13 do 28 października 2020 roku. Wyniki zostaną opublikowane w dniu 30 października 2020 roku. Środki pochodzące z bonu będą musiały być wydatkowane maksymalnie do dnia 11 grudnia 2020 r.


Ocena zgłoszeń

Finansowanie bonów odbywa się w ramach procedury konkursowej tj. naboru wniosków na realizację bonów i na podstawie jednomyślnej decyzji osób oceniających. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej a ocena wniosku na realizację bonu wygląda następująco:

 1. efekt realizacji bonu na wzmocnienie organizacji,
 2. ocena sensowności wydatków w ramach bonów w kontekście oceny potrzeby otrzymania wsparcia;
 3. jakość i celowość wykorzystania bonu w kontekście potrzeb organizacji.

Procedura konkursowa polega na przyznaniu od 0 do 5 pkt za każde z powyższych kryteriów indywidualnie przez osoby oceniające a następnie jednomyślny wybór bonów do realizacji spośród tych, które zdobędą łącznie nie mniej niż 9 pkt (średnia ocen wszystkich oceniających) do wyczerpania środków na realizację bonów. Jedna organizacja może złożyć nie więcej niż 2 odrębne formularze zgłoszeniowe.  Kwota pozostała do wykorzystania w ramach bonów do końca 2020 roku to 5 000 zł.


Sektor 3 Szczecin zastrzega sobie możliwość odrzucenia formularza wraz z podaniem przyczyny (od odrzucenia nie ma możliwości odwołania). Organizacja otrzymująca wsparcie w postaci bonu nie otrzymuje środków finansowych na jego realizację – opłata za bon będzie realizowana przez Sektor 3 Szczecin.

Skip to content