Przedstawiamy listę organizacji, które uzyskały bony na realizację działań i potrzeb skierowanych do nich samych – wyniki pierwszej edycji 2021 roku.

Do 5 marca 2021 zbieraliśmy zgłoszenia dotyczące wydatkowania bonów na realizację działań związanych ze wzmocnieniem lokalnych organizacji pozarządowych – pierwsza edycja bonów w 2021 roku.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, zakwalifikowanych do realizacji oraz możliwych do realizacji po uzgodnieniu szczegółów dotyczących wydatków i działania w ramach bonu. Jednocześnie informujemy, że z wybranymi organizacjami skontaktujemy się poprzez adres e-mail przesłany w zgłoszeniu co do szczegółów realizacji bonów.

Wnioski skierowane do realizacji w ramach bonu dla NGO:

  1. Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury
  2. Fundacja Promocja Zdrowia
  3. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności „Baltivia 2050”
  4. Stowarzyszenie Media Dizajn
  5. Fundacja Pełna Pomysłów
  6. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Mistrzów Futbolu Czarni Szczecin

Już teraz zapraszamy do drugiej edycji bonów dla NGO w roku 2021, która odbędzie się w II połowie roku.