Miasto Szczecin oraz Szczecińskie Organizacje Pożytku publicznego już po raz szesnasty prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej Organizacji.

1% w Szczecinie

W 2019 roku działania odbywają się pod hasłem „Przekaż 1% szczecińskim organizacjom”. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości oraz zainteresowanie mieszkańców Szczecina przekazaniem1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W ramach kampanii organizowane będą wydarzenia wspierane działaniami informacyjnymi.

Od realizatorów

Zapraszamy wszystkie szczecińskie Organizacje Pożytku Publicznego do współtworzenia strony kampanii „Przekaż 1% szczecińskim organizacjom”.

Jeśli organizują Państwo wydarzenia, akcje, happeningi, spotkania by pozyskać 1% w ramach swojej działalności, czekamy na informacje pod adresem mailowym procent@twiks.pl. Wszystkie informacje zamieszczane będą w dziale aktualności oraz na fun page’u kampanii. Prosimy również o dosyłanie opisów Państwa działalności, aby uzupełnić wyszukiwarkę organizacji. Działajmy razem!