Organizacje pozarządowe, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe czy lokalnych społecznych działaczy ze Szczecina zapraszamy do wspólnego tworzenia tegorocznego Pikniku Pasji. Masz pomysł na spotkanie, lokalne wydarzenie, sportową sobotę lub rodzinny piknik dla osiedla? Daj nam znać – my mamy środki, które mogą wesprzeć ich organizację.

Piknik Pasji czyli Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI od lat przyciąga lokalne organizacje, mieszkańców i aktywne grupy lokalne, które zmieniają i działają na rzecz Szczecina. W tym roku – oprócz wydarzenia głównego w dniach 4-5 czerwca 2022, chcemy również wspierać wydarzenia osiedlowe, lokalne i podwórkowe – bez względu czy będą wielkie czy trochę mniejsze.

Masz pomysł na spotkanie, wieczór gier osiedlowych, niedzielny piknik rodzinny, giełdę, warsztaty ekologiczne – daj nam o tym znać. Wszystkie pomysły, które będą wzmacniały lokalne więzi –  dozwolone. Wykorzystaj pobliskie skwery, parki, place czy fontanny i pobudź mieszkańców do działania.

Do składania pomysłów na realizację działań zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, grupy młodzieży, seniorów – liczy się przede wszystkim pomysł, a premiowane będą szczególnie działania na rzecz lub włączające dzieci, młodzież czy seniorów. 

Do dyspozycji na realizację lokalnych inicjatyw mamy 5000 zł, a ilość pomysłów zależy od was. Włączymy się w minimum 2 wydarzenia. Czas na realizację do końca czerwca 2022 roku – preferowane będą wydarzenia realizowane w czasie trwania Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych w dniach 30 maja – 5 czerwca 2022 roku. Pomysły zbieramy na bieżąco do wyczerpania puli środków na finansowanie działań (organizacja czy grupa nie otrzymuje bezpośrednio środków finansowych – wszystkie wydatki są opłacane przez nas).

Przekaż nam swój pomysł TUTAJ, a jeśli pojawią się pytania – skontaktuj się z nami  biuro@sektor3.szczecin.pl (Sektor 3 Szczecin – Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych).

Formularz zgłoszeniowy PIKNIK PASJI LOKALNIE