Z nadejściem nowego roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące sprawozdawczości organizacji pozarządowych

1 stycznia 2013 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia uproszonej sprawozdawczości organizacji, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, osiągnęła przychód nieprzekraczający 100 000 zł.

Zmiany dotyczące uproszczonego sprawozdania dla organizacji OPP 1% znajdują się w art. 23 uodppiow. 

Aktualnie obowiązujący tekst ustawy można pobrać TUTAJ