Od 1 stycznia 2012 obowiązują nowe druki KRS – dodano nowe rubryki

Zmiany w formularzach ważne dla organizacji dotyczą przede wszystkim tego, że dodano w nich nowe pola – organizacje będą podawały w formularzach adres swojej strony internetowej oraz poczty elektronicznej (oczywiście jeśli w przyszłości dane te zmienią się to zmiany takie trzeba będzie również zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego). Nawet jednak tak „kosmetyczna” zmiana powoduje, że od 1 stycznia 2012 r. obowiązywać będzie kilka nowych formularzy, m. in. następujące:
  • formularz KRS-W20 służący do rejestracji stowarzyszeń i fundacji;
  • formularz KRS-Z20 służący do zgłoszenia zmian w KRS.
Projekt rozporządzenia wraz uzasadnieniem jest dostępny tutaj
Zachęcamy do zapoznania się!