Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie zaprasza na szkolenie: Zarządzanie wolontariuszami, które odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2014r. Szkolenie skierowane jest do osób, które reprezentują organizacje pozarządowe i placówki publiczne, zainteresowanych organizowaniem i promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej, a także prowadzeniem Lokalnych Centrów Wolontariatu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
  • rekrutacja wolontariuszy,
  • koordynacja pracą wolontariuszy,
  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,
  • standardy pracy Lokalnych Centrów Wolontariatu,
  • współpraca w Zachodniopomorskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby, które znają tematykę szkolenia od strony merytorycznej jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Termin szkolenia: 19-20 listopada 2014r.
Rozpoczęcie: godzina 13:00 w środę
Zakończenie: godzina 14:30 w czwartek
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Studiów Spotkań im. Dietricha Bonhoffera, ul. Piotra Skargi 32.

 

Informacje na temat szkolenia:

Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie podczas wizyty. Zwrot kosztów podróży obejmuje koszty dojazdu pociągami lub busami. Dopuszczamy możliwość rozliczenia kosztów podróży za pomocą rachunku podróży (do wysokości kosztu biletu). Szkolenie skierowane do osób z woj. zachodniopomorskiego, formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 16 listopada 2014 r. do godziny 24:00 (liczy się data wpływu).Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będą przekazywane mejlowo, na adres wskazany w formularzu, 17 listopada 2014 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Osoby do kontaktu: Anna Graczyk-Osowska, Justyna Rygielska tel. 91 450 11 46,