Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli podmiotów Ekonomi Społecznej na szkolenie, pt. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z mediami i wdrażanie wolontariatu”.

Szkolenie odbędzie w Regionalnym Inkubatorze Ekonomii Społecznej w Policach, przy ul. Szkolnej 2, w dniach 24-27.08.2011 r.

Szkolenie będzie składało się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy blok nastawiony będzie na aspekty praktyczne – na współpracę przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z przedstawicielami mediów (praca z kamerą, przygotowanie i prowadzenie konferencji prasowej, przygotowanie notatki dla dziennikarzy, przygotowanie i obsługa medialna wydarzeń, opisanie wydarzenia itp.) Natomiast drugi blok nakierowany będzie na zagadnienia zawiązane z wolontariatem, pozyskiwaniem wolontariuszy i pracą z wolontariuszami oraz zagadnieniami związanymi z wolontariatem pracowniczym. Zajęcia prowadzić będą praktycy m. in. była rzecznik prasowa dużego miasta i szefowa agencji reklamowej oraz redaktor z telewizji publicznej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania uczestników w czasie szkolenia oraz Targów (4 noclegi), oraz koszt dojazdu do 70 zł, wyłącznie na podstawie oryginału biletu za przejazd środkami komunikacji publicznej (PKP, PKS).

Więcej informacji na stronie www.udasie.org.pl