Zaproszenie do konsultacji w ramach projektu systemowego PO KL „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” zapraszają do udziału w konsultacjach w ramach projektu systemowego PO KL pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

W ramach projektu opracowane zostały propozycje standardów wybranych usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. Mając na uwadze by prezentowane propozycje w sposób najefektywniejszy mogły zostać wdrożone, potrzebny jest Wasz głos.

Proponowane zagadnienia do konsultacji obejmują m. in.:

  • standard pracy socjalnej z osobami starszymi,
  • standard usług opiekuńczych,
  • standard pracy socjalnej,
  • warunki organizacyjne prowadzenia pracy socjalnej.

Komentarze merytoryczne można kierować na adres konsultacje@wrzos.org.pl do dnia 22 sierpnia 2011 r., w tytule maila podając temat komentowanego standardu.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.