Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zaprasza na bezpłatne szkolenie nt. zamknięcia roku w organizacji pozarządowej. Łącznie szkolenie trwa 8 godzin.

czas: 17 lutego, godz.15-19, 18 lutego, godz. 10.30-14.30
miejsce:  SCWOP Sektor3, III piętro, sala multimedialna
Spotkanie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych osób należących do organizacji pozarządowych, które chcą zapoznać się z tematyką szkolenia, która obejmować będzie m. in.  :
 1. Co to jest sprawozdanie?
 2. Co to jest sprawozdawczość?
 3. Przykłady sprawozdań.
 4. Co to jest sprawozdawczość merytoryczna i w jakim celu się ją sporządza?
 5. Komu i w jakich terminach należy przedstawić sprawozdanie merytoryczne?
 6. Co to jest sprawozdawczość finansowa?
 7. Normy prawne regulujące sporządzanie sprawozdania finansowego.
 8. Z czego składa się sprawozdanie finansowe?
 9. Komu i w jakich terminach należy przedstawić sprawozdanie finansowe?
 10. Jak czytać sprawozdanie finansowe?
 11. Główni użytkownicy sprawozdania finansowego.
 12. Kazusy sprawozdań organizacji pozarządowych.
Szkolenie poprowadzi  Bartosz Rogojsza –  absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość.  Specjalista ds. rozliczeń finansowych – praktyk z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych dla podmiotów komercyjnych jak i NGO, przygotowywania pełnych analiz i rozliczeń finansowych dla projektów współfinansowanych ze środków UE. Konsultant dla instytucji komercyjnych oraz jednostek NGO z zakresu prawidłowego rozliczenia środków wspólnotowych oraz interpretacji sprawozdawczości finansowej. Prowadzący warsztaty z zakresu sprawozdawczości finansowej w jednostkach pozarządowych, księgowości w NGO, danych osobowych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, praktycznych aspektów aplikowania i rozliczania środków pochodzących z UE.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na podstawie ankiety zgłoszeniowej dostępnej TUTAJ.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl.
Na zgłoszenia czekamy do 10 lutego 2012.
Informacje nt. zakwalifikowania prześlemy w dniu 13 lutego 2011
Serdecznie zapraszamy !
Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.