Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza na bezpłatne szkolenie nt. zamknięcia roku w organizacji pozarządowej. Łącznie szkolenie trwa 8 godzin.

czas21 luty, godzina 15.00 – 19.00 
22 luty, godzina 15.00 – 19.00 
miejsce SCWOP Sektor 3, III piętro, sala multimedialna
 
 
 
 
Szkolenie kierowane jest do członków, wolontariuszy oraz osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, które chcą zapoznać się z tematyką szkolenia, która obejmować będzie m. in.  :
 
 1. Co to jest sprawozdanie?
 2. Co to jest sprawozdawczość?
 3. Przykłady sprawozdań.
 4. Co to jest sprawozdawczość merytoryczna i w jakim celu się ją sporządza?
 5. Komu i w jakich terminach należy przedstawić sprawozdanie merytoryczne?
 6. Co to jest sprawozdawczość finansowa?
 7. Normy prawne regulujące sporządzanie sprawozdania finansowego.
 8. Z czego składa się sprawozdanie finansowe?
 9. Komu i w jakich terminach należy przedstawić sprawozdanie finansowe?
 10. Jak czytać sprawozdanie finansowe?
 11. Główni użytkownicy sprawozdania finansowego.
 12. Kazusy sprawozdań organizacji pozarządowych.
Szkolenie poprowadzi  Bartosz Rogojsza –  absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość.  Specjalista ds. rozliczeń finansowych – praktyk z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych dla podmiotów komercyjnych jak i NGO, przygotowywania pełnych analiz i rozliczeń finansowych dla projektów współfinansowanych ze środków UE. Konsultant dla instytucji komercyjnych oraz jednostek NGO z zakresu prawidłowego rozliczenia środków wspólnotowych oraz interpretacji sprawozdawczości finansowej. Prowadzący warsztaty z zakresu sprawozdawczości finansowej w jednostkach pozarządowych, księgowości w NGO, danych osobowych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, praktycznych aspektów aplikowania i rozliczania środków pochodzących z UE.
 
Aby uczestniczyć w szkoleniu należy:
 • zapoznać się z regulaminem szkoleń (LINK), 
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod (LINK), – rekrutacja na szkolenie została ZAMKNIĘTA.
 • wypełnić pakiet dokumentów (w przypadku osób korzystających pierwszy raz ze wsparcia Sektor 3). 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl.
 
Na zgłoszenia czekamy do 12 lutego 2013, informacje nt. zakwalifikowania prześlemy w dniu 13 lutego 2013. Serdecznie zapraszamy !
 
UWAGA! SCWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do:
 • nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności,
 • skreślenia z listy uczestników osób, które nie wypełniły dokumentów wymaganych przez Sektor 3.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.