Zgodnie ze znowelizowaną w zeszłym roku ustawą o pożytku do 11.03.2011 organizacje pożytku publicznego muszą dostosować swoje statusy lub regulaminy do nowych wymogów.

Zmiany jakie należy wprowadzić dotyczą przede wszystkim zasad zakupów od osób związanych z organizacją, wymogów wobec członków organu kontroli wewnętrznej i prowadzenia działalności gospodarczej przez OPP. Nowelizacja ustawy wprowadziła również nowy wymóg jak niekaralność wobec członków zarządu.

W przypadku nie wprowadzenia zmian Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organom upoważnionym możliwość odebrania statusu OPP.

Wszystkie zmiany zgodne ze znowelizowanymi przepisami OPP podejmują uchwałą zgodnie z procedurą zawartą w statusie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie ngo.pl.

źródło: ngo.pl