Zapraszamy na spotkanie dot. procedur i możliwości zakładania organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje) osoby, które chciałyby rozpocząć działania w III sektorze.

Spotkanie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej i formalnościami z tym związanymi. Na spotkaniu omówione zostaną podstawowe informacji dotyczące zakładania stowarzyszeń i fundacji, jako najbardziej popularnych form NGO.Spotkanie będzie dotyczyć również m. in.:

  • omówienia podstawowych zasad funkcjonowania organizacji,
  • sposobu tworzenia statutu organizacji – elementy obowiązkowe, informacje praktyczne,
  • sposobu organizacji władz organizacji – funkcjonowanie zarządu i organu kotroli nadzoru wewnętrznego, wzajemna relacja i sposób współpracy,
  • sfery działalności pożytku publicznego i działalność pożytku publicznego,
  • różnice między stowarzyszeniem i fundacją.

 

Na spotkanie zapraszamy w dniu 15 marca 2017 r.,
w godzinach 16.30 – 18.30, siedziba Sektor 3 Szczecin

Liczba miejsc ograniczona. Zgłaszać się można przez formularz zgłodzeniowy dostępny TUTAJ. Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do 13 marca 2017 r. Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu nastąpi poprzez wiadomość e-mail. Sektor3 Szczecin zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania. W przypadku zmian, spotkanie dotyczące zakładania organizacji pozarządowej będzie realizowane w formie doradztwa indywidualnego z osobami zainteresowanymi.

Serdecznie zapraszamy.