Czy wiecie, że Biuletyn Informacji Publicznej jest obowiązkowy dla wszystkich organizacji, które korzystały i korzystają z pieniędzy publicznych (dofinansowania z Ministerstw, Urzędów Miasta, Marszałkowskich, itd.)? Obowiązek wynika bezpośrednio z Ustawy o dostępie do informacji publicznej. No i tutaj jest pytanie – jak przygotować BIP? SCWOP Sektor3 prowadzi bezpłatne konsultacje, wynikiem których będzie gotowy BIP!

 

Na wszelkich stronach administracji publicznej możemy znaleźć biało-czerwoną ikonkę z napisem BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).  Jest to miejsce, gdzie możemy znaleźć wszelkie informacje, które powinny być ogólnodostępne: konkursy dotacyjne, finansowanie, adresy, statuty, rozporządzenia, umowy (o ile nie są objęte klauzulą poufności). BIP jest obowiązkowy dla:

  • organy władzy publicznej,
  • organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
  • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
  • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
  • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadanie publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

To samo dotyczy organizacji pozarządowych korzystających z pieniędzy publicznych (dotacje UM, Marszałkowskie, Wojewódzkie, MPiPS itd.)! Pytanie brzmi jak stworzyć BIP dla swojej organizacji……

Sektor3 pomaga również w tym zakresie – zapraszamy na doradztwo, którego efektem będzie stworzony BIP. Powiemy co musi się na nim znajdować, gdzie i na jakiej stronie go założyć, kto powinien go edytować.

Od strony merytorycznej pomaga nam Szymon Osowski (Sieć Obywatelska WATCHDOG, Szczecinianie Decydują) – wieloletni działać na rzecz dostępu do informacji publicznej.

Od strony technicznej konsultacje prowadzi Jakub Ulatowski (animator SCWOP Sektor3, członek Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów).

Zapraszamy do umówienia się na konkretny termin przez formularz zgłoszeniowy (LINK).