Zagraj w miasto – przez wiedzę do zmian to partnerski projekt międzypokoleniowy Stowarzyszenia Wielokulturowy Zgierz oraz Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach projektu powstało atrakcyjne narzędzie edukacji obywatelskiej, które przybliży zgierzanom i zgierzankom zasady finansowania miasta. 

Gra prezentuje specyfikę budowy budżetu miasta, skalę wydatków, praktyczną wiedzę na temat działania administracji. Dzięki zdobytym kompetencjom graczom będzie łatwiej monitorować działania władzy i włączać się w procesy podejmowania decyzji. Równolegle do rozgrywek prowadzone będą konsultacje budżetu Zgierza na rok 2014.
 
Projekt „Zagraj w miasto – przez wiedzę do zmian” powstał w odpowiedzi na małe zaangażowanie zgierzanek i zgierzan w procesy podejmowania decyzji o mieście, sprzyjające izolacji władzy, rządzeniu miastem w oderwaniu od potrzeb mieszkanek i mieszkańców. Niski poziom partycypacji często wynika z niewiedzy, nieznajomości zasad funkcjonowania administracji publicznej, co onieśmiela w zetknięciu z władzą.
 
W ramach projektu powstała gra „Budżet Miasta”– atrakcyjne narzędzie edukacji obywatelskiej, które przybliży zgierzanom i zgierzankom zasady finansowania miasta. Gra pokazuje specyfikę budowy budżetu miasta, skalę wydatków, praktyczną wiedzę na temat działania administracji. Grając w „Budżet Miasta” uczestnicy i uczestniczki sami będą musieli zaplanować budżet na kolejny rok mając do dyspozycji szereg uwarunkowań rozpisanych w instrukcjach. Elementy gry wizualnie odzwierciedlać będą wielkość wydatków jakie miasto ponosi na rzecz różnorodnych instytucji, jakie generuje wpływy, jakie korzyści przynoszą inwestycje, a co niesie za sobą straty. Wszystko to w ujęciu długo i krótko-terminowym, z uwzględnieniem elementów poza finansowych – takich jak wartość komfortu życia, zadowolenia mieszkańców, wizerunek miasta.
 
Każdy z graczy ma tak gospodarować majątkiem by miasto nie zbankrutowało i by ludziom żyło się w nim dobrze. Sytuację finansową miasta odzwierciedlają pieniądze, jakość życia mieszkańców – punkty poparcia. Dzięki zdobytym kompetencjom graczom będzie łatwiej monitorować działania władzy i włączać się w procesy podejmowania decyzji.
 
Do udziału w rozgrywkach w zintegrowane ze sobą gry – planszową, stojącą grę „ludzie-pionki” oraz grę miejską zostaną zaproszeni uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych, a także dorośli mieszkańcy i mieszkanki miasta. Instruktorami i instruktorkami gry będą słuchacze Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – organizacji partnerującej w realizacji projektu.
 
Równolegle do rozgrywek odbywać się będą konsultacje przyszłorocznego budżetu miasta z udziałem Zgierzan oraz przedstawienie ich propozycji władzom. Rezultatem będzie zwiększenie świadomości wśród mieszkańców na temat tego jak działa system zarządzania miastem, ich większa aktywność i tym samym większy wpływ społeczności na rządzących.
 
Wersja uniwersalna gry zostanie rozesłana do organizacji pozarządowych na terenie Polski, które zajmują się edukacją obywatelską i włączeniem społeczności lokalnych w procesy partycypacji publicznej.
 
Obecnie zakończone zostały pierwsze rozgrywki w zgierskim liceum im Romualda Traugutta. Jak w prawdziwym życiu osoba, która  najlepiej zarządza miastem, finansując ważne instytucje, dokonując w nich modernizacji i nie doprowadza miasta do bankructwa, zwycięża. Grających i grające spotykają różne wydarzenia (długa zima, referendum zwołane przez opozycję), a także  możliwości (szanse aplikowania o środki zewnętrzne, możliwość włączenia mieszkańców do procesów decyzyjnych), co jak podkreślają uczniowie i uczennice dodaje grze dynamiki i podnosi emocje.
Wspólne rozgrywki okazały się trafionym pomysłem, uczestnicy mieli okazję  porozmawiać na temat finansów swojego miasta, jak się okazało większość grających wcześniej nie interesowała się budżetem miasta. Skala wydatków na utrzymanie poszczególnych instytucji była sporym zaskoczeniem dla uczestników gry. 
 
Projekt Zagraj w miasto – przez wiedzę do zmian finansowany z środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2012
 
STOWARZYSZENIE WIELOKULTUROWY ZGIERZ
województwo: łódzkie, powiat: zgierski, gmina: Zgierz
 
95-100, Zgierz, Rembowskiego 36/40
wielokulturowy@gmail.com
www.zagrajwmiasto.pl