28 czerwca br. (piątek) w UM Szczecin odbędzie się XXIV posiedzenie Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie:

  • I termin – 13:15;
  • II termin -13:30 (w przypadku braku quorum potrzebnego do podjęcia uchwał w I terminie).
 
 
Proponowany porządek spotkania:
 
1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.
 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 
3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia z dnia 15 kwietnia 2013 r. (w załączeniu).
 
4. Przedstawienie i omówienie "Raportu z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r." (w załączeniu).
 
5. Odpowiedź Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na stanowisko Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie dofinansowania sportu osób niepełnosprawnych (w załączeniu).
 
6. Dyskusja nad zmianą uchwały w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w świetle zbliżających się wyborów i nowej kadencji SRDPP (w załączeniu).
 
7. Wolne wnioski.
 
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
 
Serdecznie zapraszamy!