Informujemy, że pierwsze tegoroczne posiedzenie Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się dnia 29 stycznia 2013 r. (wtorek) w sali 274 UM Szczecin.
 
Zgodnie z podjętym przez Radę stanowiskiem w sprawie zmian Regulaminu Działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, obowiązują dwa terminy obrad:
 
I termin –  godz. 13:30;
II termin – godz. 13:45 (w przypadku braku quorum potrzebnego do podjęcia uchwał w I terminie).
 
Poniżej proponowany porządek spotkania:
 
1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 18 grudnia 2012 r. (w załączeniu)
4. Opracowanie uwag i komentarzy do projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie innych ustaw, przygotowanego przez Kancelarię Prezydenta RP  – materiały dostępne pod linkiem:
 
http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dla-polski/inicjatywa-ustawodawcza/
 
5. Omówienie i przygotowanie tematów na wspólne posiedzenie z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego, zaplanowane na dzień 27 lutego 2013 r. na godz. 12:00 w Sali Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu następnego spotkania.

Reprezentantem Sektora3 w Radzie Pożytku jest Wojciech Spychała (e-mail: w.spychala@sektor3.szczecin.pl, tel. 503 807 004)