Uniwersytet Gdański zwrócił się do nas z prośbą o rozdystrybuowanie wśród jak największej liczby organizacji pozarządowych linku do ankiety, która jest elementem wielomodułowego projektu badawczego dotyczącego współpracy organizacji pozarządowych z biznesem. Wśród celów badania należy wymienić: wskazanie głównych obszarów współpracy, określenie kluczowych elementów sukcesu współpracy, poszukiwanie dobrych praktyk współpracy. Poniżej znajduje się link do ankiety: Badanie NGO>>>