Od 3 września 2016 roku obowiązują nowe wzory wniosków o dotacje, składane przez organizacje pozarządowe, które chcą uzyskać wsparcie finansowanie na proponowane przez siebie zadania publiczne. Zapraszamy na spotkanie o tym jak je właściwie wypełniać i na co zwrócić szczególną uwagę.

Starając się o środki pochodzące np. z Urzędu Miasta Szczecin czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, organizacje porządowe składają oferty realizacji zadania publicznego, które obejmują opis proponowanych działań i inicjatyw. Niezależnie od tego czy oferta składana jest w ramach otwartego konkursu ofert czy w trybie tzw. małej dotacji, bez odpowiedniego formularza nie jest to możliwe. Zapraszamy na spotkanie podczas którego omówimy m.in.:

  • wzory ofert realizacji zadania publicznego,

  • poszczególne części wzoru oferty,

  • treść poszczególnych informacji, które powinny zostać przedstawione w częściach oferty zadania publicznego,

  • treść rozporządzenia dot. wzorów ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych.

 


Spotkanie odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku
w godzinach 16:30 – 19:00 w siedzibie Sektor 3 Szczecin

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu mogą się zgłosić poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ.


Na spotkanie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które chcą skorzystać z możliwości wsparcia inicjatyw ze środków pochodzących z samorządu. Spotkanie szczególnie kierujemy do organizacji, które nie korzystały jeszcze z tego  rodzaju wsparcia. Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają organizacje realizujące aktywne działania na rzecz osób starszych, podmioty realizujące działania na rzecz osób poniżej 30 roku życia. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na spotkanie dla osób chętnych zostanie zorganizowany dodatkowy termin spotkania.

Formularz zgłoszeniowy można przesyłać do dnia 23.03.2017r. O wynikach rekrutacji na spotkaniu powiadomimy poprzez e-mail do dnia 24.03.2017.