Mimo wielu działań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, nadal wielu mieszkańców Unii Europejskiej spotyka się z dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek i płeć. Co możemy sami zrobić w tej kwestii? Jak przeciwdziałać dyskryminacji? Co w tym zakresie robi Unia Europejska?

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin zaprasza do wzięcia udziału w dyskusji „Wszyscy równi”, która odbędzie się w Operze na Zamku w dniu 20 listopada w godz. 13.30 – 15.30

Do dyskusji zaprosiliśmy gości:

  • dr Dorotę Kowalewską – ekspert ds. mniejszości narodowych,
  • Katarzynę Kozak z Fundacji Szansa dla Niewidomych,
  • dr Martę Szulc – ekspert ds. międzynarodowych i europejskich,
  • Julię Jeremicz – działaczka na rzecz kobiet,
  • Natalię Wierentienow – reprezentantkę Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Aby wziąć udział w dyskusji należy przesłać maila zgłoszeniowego na adres: europedirect-szczecin@wzp.pl do dnia 18 listopada 2019 r. Przed dyskusją zostaną zorganizowane warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty poprowadzi Bartosz Ślaski oraz Karolina Flacht z Fundacji Motywacja i Działanie.

Podczas warsztatów oraz dyskusji zostaną poruszone zagadnienia:

  • jak tworzą się stereotypy, uprzedzenia oraz dyskryminacja,
  • jak przeciwdziałać dyskryminacji,
  • zostaną omówione obowiązujące w Unii Europejskiej zasady o niedyskryminacji i dotyczące równego traktowania obywateli,
  • przedstawimy przykłady przestrzegania oraz łamania praw obywatelskich.

Organizatorem wydarzenia jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin.