Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Fundacją PZU uruchomiła zupełnie nowe przedsięwzięcie –  Program „Wolontariat Rodzinny”.  

W Programie chcą zachęcić całe rodziny do wspólnego pomagania i angażowania się w działania na rzecz innych. W ramach Programu ogłoszono konkurs grantowy na najlepsze praktyki wolontariatu rodzinnego. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz instytucji takich jak np. szkoły, biblioteki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej. Do wygrania jest 6 grantów w wysokości do 7 000 zł i 12 grantów w wysokości do 3 000 zł!

Aby zgłosić się do konkursu, wystarczy wypełnić prosty formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.wolontariatrodzinny.pl. We wniosku należy również umieścić nazwiska minimum 3 rodzin, które chcą wesprzeć działania w ramach projektu.