Sektor3 ogłasza konkurs na wynajem biura dla organizacji pozarządowej. Zapraszamy do składania ofert!

 

 

 

 

 

Dostępne są następujące pomieszczenia:

– nr 4/12 o powierzchni 14,08 m2, od 9 lutego  do 31 grudnia 2015 (z możliwością przedłużenia maks. do 30 miesięcy, licząc od dnia podpisania pierwszej umowy). Koszt wynajmu to ryczałt w wysokości 185 zł na miesiąc obejmujący najem powierzchni, koszty mediów. Dodatkowo, organizacja wynajmująca wnosi kaucję jako zabezpieczenie wynajmu. 

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 30 stycznia  2015 do godziny 19:00 złożyć osobiście  wniosek o wynajem lokalu w siedzibie SCWOP Sektor3 przy Al. Wojska Polskiego 63, Szczecin, pok. 4/8. Do wniosku należy dołączyć:

  • plan działania organizacji na najbliższe 12 miesięcy, 
  • sprawozdanie z dotychczasowych działań organizacji.

​Wnioski bez załączników nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem SCWOP Sektor3 telefonicznie (91-350-82-99) lub mailowo (biuro@sektor3.szczecin.pl).

Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sektor3 najpóźniej 5 luty 2015r.