Sektor 3 ogłasza konkurs na wynajem biura dla młodych organizacji pozarządowych. Zapraszamy do składania ofert!

 


Młoda organizacja pozarządowa to NGOs, który posiada siedzibę na terenie Miasta Szczecin, jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, nie wcześniej niż 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o Inkubację.


Dostępne są następujące pomieszczenia:

  • nr 4/17 o powierzchni 13,89 m2, od 1 maja do 31 grudnia 2017 (z możliwością przedłużenia maks. do 30 miesięcy, licząc od dnia podpisania pierwszej umowy),

Koszt wynajmu to ryczałt w wysokości 185 zł na miesiąc obejmujący najem powierzchni, koszty mediów. Dodatkowo, organizacja wynajmująca wnosi kaucję jako zabezpieczenie wynajmu. Oczywiście do dyspozycji organizacji wynajmujących biura w budynku są sale i sprzęt dostępny w SCWOP Sektor 3 (po wcześniejszej rezerwacji).

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 10 kwietnia 2016 do godziny 19:00 złożyć osobiście  wniosek o wynajem lokalu w siedzibie CWOP Sektor 3 przy Al. Wojska Polskiego 63, Szczecin, pok. 4/21.

Do wniosku należy dołączyć:

  • plan działania organizacji na najbliższe 12 miesięcy, 
  • sprawozdanie z dotychczasowych działań organizacji.

​Wnioski bez załączników nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem SCWOP Sektor 3 telefonicznie (91-350-82-99) lub mailowo (biuro@sektor3.szczecin.pl).

Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sektor 3 najpóźniej 25 kwietnia 2017r.


Informacja o wynikach konkursu zostanie wysłana na adresy mailowe organizacji biorących w nich udział.


Biura dla młodych organizacji pozarządowych


Przydatne linki: