Dobra wiadomość dla lokalnych organizacji! Zwolniły się 3 biura w Sektor 3 Szczecin. 1 pomieszczenie jest dostępne dla młodych organizacji, 2 dla pozostałych. Na wnioski czekamy do 20 marca 2019 roku. Więcej szczegółów we wpisie.

Młoda organizacja pozarządowa to NGOs, który posiada siedzibę na terenie Miasta Szczecin, jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, nie wcześniej niż 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o Inkubację.

Dostępne są następujące pomieszczenia:

  • dla młodej organizacji pokój 4/33 o powierzchni 11,38 m2,
  • dla pozostałych organizacji pokój:
    • 4/31 o powierzchni 18,44 m2,
    • 4/9 o powierzchni 15,97 m2.

Koszt wynajmu to ryczałt w wysokości 185 zł na miesiąc (w przypadku młodej organizacji) oraz 300 zł (w przypadku pozostałych) obejmujący najem powierzchni, koszty mediów. Dodatkowo, organizacja wynajmująca wnosi kaucję jako zabezpieczenie wynajmu. Oczywiście do dyspozycji organizacji wynajmujących biura w budynku są sale i sprzęt dostępny w CWOP Sektor 3 (po wcześniejszej rezerwacji). Z biur można korzystać w godzinach otwarcia budynku (poniedziałek-piątek 8.00 – 19.00).

Wnioski należy złożyć osobiście w siedzibie CWOP Sektor 3 przy Al. Wojska Polskiego 63, Szczecin, pok. 4/21 do 20 marca 2019 roku do godziny 17.00.

Do wniosku należy dołączyć:

  • plan działania organizacji na najbliższe 12 miesięcy, 
  • sprawozdanie z dotychczasowych działań organizacji.

​Wnioski bez załączników nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem CWOP Sektor 3 telefonicznie (91-350-82-99) lub mailowo (biuro@sektor3.szczecin.pl).