Jesteś na początku swojej drogi jako aktywista? Chcesz rozruszać swoje podwórko i zachęcić sąsiadów do zrobienia czegoś wspólnie? Masz pomysł na działanie, ale nie wiesz, jak ubrać go w konkretny plan i poszukać finansowania? Ten warsztat jest dla Ciebie!

Zaczynając działać w mieście czy na własnej ulicy pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Często też zderzyć się możemy ze ścianą, której sforsowanie powoduje w nas spadek entuzjazmu. By ten proces demotywacji ograniczyć potrzebna jest wiedza na temat możliwości szukania sprzymierzeńców i planowania działań. Podczas warsztatu omówimy:

  • sposoby i metody przekładania pomysłu na język projektu,
  • sposoby angażowania i aktywizowania społeczności lokalnych (sąsiadów, użytkowników przestrzeni itp.),
  • możliwości finansowania działań (Inicjatywa Lokalna),
  • dobre praktyki w ramach niestandardowych działań w najbliższej przestrzeni.

termin spotkania: 30 października 2019
czas: 16:30 – 20:30
miejsce:
ŚRODEK. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki
zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy (obowiązuje kolejność zgłoszeń)

Odpowiemy też na wszystkie pytania, które możecie mieć, a sytuacja warsztatowa będzie okazją do omówienia także sukcesów i niepowodzeń różnych. Warsztat poprowadzą Kinga Rabińska i Paulina Stok-Stocka ze Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI.

Spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Do zobaczenia!
Warsztat realizowany w ramach zadania publicznego „Inicjatywa Lokalna”, finansowego ze środków Miasta Szczecin.

W ramach spotkania poruszone zostanie, również, zagadnienie INICJATYWY LOKALNEJ i możliwości wykorzystania narzędzia do działania lokalnego. Inicjatywa lokalna to sposób na realizację nawet najmniejszych działań wokół siebie, własnego podwórka czy sąsiadów. Dzięki połączeniu środków z Gminy i pracy społecznej inicjatorów zmiany, wspólnie wypracujesz inicjatywę dla najbliższego otoczenia. Dzięki temu każdy pomysł będzie wspólnym działaniem, które zmienia najmniejsze inicjatywy w wielkie możliwości.


Kinga Rabińska – koordynatorka projektów, animatorka i organizatorka kultury. Prezeska Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI prowadzącego m.in. ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki w Szczecinie. Pomysłodawczyni i realizatorka działań aktywizujących społeczności lokalne przy wykorzystaniu kultury i sztuki, także na obszarze rewitalizacji. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i krajowymi projektami społeczno-artystycznymi, kulturalnymi oraz projektami o charakterze promocyjno-informacyjnym. Od 2011 do 2017 współtworzyła INKU Szczeciński Inkubator Kultury, od 2017 jest koordynatorką akcji społecznej „Słyszę dobre dźwięki”, realizowanej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016) oraz Prezydenta Miasta Szczecin (2017). Inicjatorka i koordynatorka projektu GALERIE [OD] ULICY, w ramach którego witryny dawnych lokali piwnicznych są remontowane i oddawane artystom jako mikro galerie w przestrzeni publicznej. Prowadzi warsztaty dla młodych organizacji i artystów oraz warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka i realizatorka projektów przeznaczonych dla grup zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturalnym, w tym projektu „na mieście w (kon)tekście” (program SENIORZY W AKCJI, 2018), w ramach którego grupa seniorów i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wspólnie zaprojektowała i wykonała interwencje street artowe w przestrzeni miasta. Autorka publikacji z zakresu edukacji nieformalnej i kulturalnej. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Szczecin to dla niej miejskie laboratorium pomysłów i idei.

Paulina Stok-Stocka – menadżerka projektów, fundraiserka, animatorka kultury. Wiceprezeska Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI, które od 2017 r. prowadzi ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. W szczecińskich organizacjach pozarządowych działa od 2010 r. Od 2014 r. pracuje w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, na stanowisku Głównego Specjalisty ds. współpracy partnerskiej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych na realizację projektów kulturalnych i społecznych, a także ich koordynacji. Realizowała zarówno małe oddolne działania na bazie pracy wolontariackiej i w oparciu o własne zasoby rzeczowe, po projekty o wartości kilkuset tysięcy złotych. Doradza podmiotom, organizacjom i grupom nieformalnym w przygotowaniu i realizacji projektów, w tym w opracowaniu strategii pozyskiwania funduszy.