W imieniu organizatorów zapraszamy przedstawicieli NGO i aktywnych mieszkańców do udziału w 72. Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców pt. Turystyka na obszarach wiejskich – możliwości transgranicznego usieciowienia regionalnych ofert turystycznych, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 roku w miejscowości Wandlitz (Brandenburgia).

Informacja od organizatorów:

Bez wątpienia, cechami wyróżniającymi Euroregion POMERANIA są charakterystyczne struktury wiejskie oraz rozległe, malownicze krajobrazy po obu stronach Odry. Obszary wiejskie są nie tylko istotnym elementem w ujęciu geograficznym, ale także posiadająogromny potencjał o znaczeniu turystycznym. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców ma na celu przybliżyć to zagadnienie poprzez omówienie aktualnych kierunków rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce i Niemczech.

Dziewicza przyroda, niepowtarzalne krajobrazy, regionalne specjały kulinarne czy możliwość aktywnego wypoczynku – każdy turysta ma swoje indywidualne oczekiwania odnośnie ofert urlopowych na wsi. Zaproszeni prelegenci przedstawią sposoby skutecznego marketingu w turystyce wiejskiej, w tym także poza granicami kraju. Ponadto zaprezentowane zostaną aspekty przyjaznego oddziaływania turystyki na środowisko naturalne i zrównoważony rozwój, które coraz częściej zyskują na znaczeniu w tworzeniu ofert turystycznych.

Na zakończenie chcielibyśmy pokazać wybrane przykłady turystyki transgranicznej oraz praktyczne możliwości usieciowienia współpracy pod tym kątem. Mamy nadzieję, że dołączony program wzbudzi Państwa zainteresowanie oraz zechcą Państwo wziąć udział zarówno w konferencji, jak i zwiedzaniu ośrodka „Barnim Panorama” poświęconego dziejom rolnictwa regionalnego.

Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców organizowane jest przez Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA we współpracy z WITO Barnim GmbH. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 5 grudnia 2013. W przypadku dodatkowych pytań pracownicy biura są do Państwa dyspozycji: tel. 0049 3332 538925 lub cud.schwedt@pomerania.net.