W czwartek, 11 grudnia odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami służące konsultacjom uchwały o inicjatywie lokalnej. Spotkanie zaplanowane jest w godzinach od 17:00 do 19:00 w Urzędzie Miasta Szczecin.

Uchwała o inicjatywie lokalnej  – jeśli zostanie dobrze przygotowana –  może pomóc aktywnym mieszkańcom prowadzić działania przy współudziale miejskich środków. Dzięki niej można będzie realizować na przykład szereg przedsięwzięć, które mieszkańcy proponowali w ramach budżetu obywatelskiego.

Podobnie jak w przypadku budżetu obywatelskiego również przy realizacji inicjatywy lokalnej środki na realizację pomysłu nie trafią do wnioskodawców – są wydatkowane bezpośrednio przez Gminę zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Aby ta forma realizacji zadań publicznych weszła w życie, Rada Miasta Szczecin powinna uchwalić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjtywy lokalnej.

Swoje stanowisko w sprawie zapisów uchwały przesłała już Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa, której Sektor3 jest członkiem. Ze stanowiskiem ZFP można zaponać się tutaj>>>