Często nowe inwestycje są niedopuszczane lub ograniczane ze względu na niekorzystne warunki oddziaływania na środowisko. Celem nowego projektu jest przybliżenie, poprzez warsztaty, wiedzy dot. projektu pt.: „NATURA 2000 – szansą dla rozwoju” z udziałem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ideą projektu jest wsparcie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 przez tworzenie Partnerstw.
Wyróżnikami tego pilotażowego projektu jest propagowanie i upowszechnianie:

 

  • współpracy instytucji otoczenia biznesu (IOB) z grupą przedsiębiorców i innymi podmiotami
  • rozwijanie komunikacji, wymiany doświadczeń, informowanie wśród przedsiębiorców
  • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów Natura 2000
  • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i administracją publiczną powołaną do wspierania przedsiębiorczości i ochrony środowiska.
  • na wybranych obszarach Natura 2000 w poszczególnych województwach.

Zgłoszenia przyjmujmy na adres biuro@bszb.pl do 18.01.2013 r. Pierwsze spotkanie w ramach warsztatów odbędzie się w dn. 25.01.2013 w Szczecinie. Szczegóły dot. naboru oraz warsztatów udziela kol. Anna Marczyńska, e-mail; a.marczynska@wp.pl, Tel. 608625779.

Warsztaty skierowane są do szczecińskich przedsiębiorców. Formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem (LINK).

Organizatorem warsztatów jest STOWARZYSZENIE TRANSGRANICZNY KLASTER SZLAK WODNY BERLIN-SZCZECIN-BAŁTYK.