Stowarzyszenie POLITES zaprasza na międzynarodowe seminarium poświęcone wolontariatowi w Europie Środkowej i Wschodniej „Volunteers of the world, unite!”. Seminarium odbędzie się w dniach 13 – 17 stycznia 2012 w Szczecinie, wezmą w nim udział osoby z Polski, Rumunii, Węgier, Estonii i Słowenii.
Stowarzyszenie POLITES zaprasza na międzynarodowe seminarium poświęcone wolontariatowi w Europie Środkowej i Wschodniej „Volunteers of the world, unite!”

Seminarium odbędzie się w dniach 13 – 17 stycznia 2012 w Szczecinie, wezmą w nim udział osoby związane z wolontariatem z Polski, Rumunii, Węgier, Estonii i Słowenii.

Uczestnicy dyskutować będą na takie tematy jak rozwój wolontariatu w ich krajach, uregulowania prawne, uwarunkowania kulturowe i społeczne. W ostatnim dniu seminarium wypracowane zostaną takze rekomendacje dotyczące wdrażania polityki młodzieżowej w obszarze wolontariatu, które zostaną nastepnie przekazane władzom lokalnym oraz członkom Parlamentu Europejskiego.

Seminarium przeznaczone jest dla osób w wieku 18 – 30 lat, posługujących się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłania go do dnia 5 stycznia 2012 (czwartek) na adres biuro@polites.org.pl

Informacje o wynikach rekrutacji zostaną podane drogą mejlową 7 stycznia 2012.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, koszty dojazdu dla osób z poza Szczecina zwracane są w 70%.

Wszyscy uczestnicy, także ci z terenu Szczecina zobligowani są do udziału w całym seminarium oraz zakwaterowania w hotelu wraz ze wszystkimi.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres biuro@polites.org.pl

Projektu współfinansowany jest przez Program „Młodzież w Działaniu” oraz Urząd Miasta Szczecin.