Zapraszamy na 8. śniadanie NGO

SCWOP Sektor3 zapraszam na VIII śniadanie organizacji pozarządowych

Spotkajmy się 5 listopada 2011
w godzinach 10.30 – 12.00 w siedzibie SCWOP Sektor3

W listopadzie zapraszamy na śniadanie pod hasłem Nie pytaj co Szczecin może zrobić dla Ciebie, ale co Ty możesz zrobić dla Szczecina? Spotkanie poprowadzi Ryszard Pilch – Stowarzyszenie Szczecinianie Razem, które w maju 2011 roku zainicjowało działania z cyklu „I Szczecin”.

Szczecinianie Razem koncentrują się szczególnie na budowaniu świadomości oraz tożsamości szczecinian. Popierają i promują pro szczecińskie inicjatywy, tworzą płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń.

Zapraszamy wszystkich, którzy przy kawie lub herbacie chcą podyskutować o działaniach NGO w Szczecinie! My przygotujemy kawę i herbatę a Wy zabierzcie ze sobą produkty na śniadanie.

Zainteresowane organizacje i osoby prosimy o imienia i nazwiska na adres e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl – dzięki temu będziemy wiedzieć ile kubków potrzebujemy.

Serdecznie zapraszamy !