Stowarzyszenie POLITES, Regionalne Centrum Wolontariatu, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, serdecznie zaprasza uczennice i uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych oraz uczennice i uczniów szkół ponadpodstawowych razem z opiekunami do udziału w V Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu, które odbędzie się online w dniach 9-10 grudnia 2021 r. 

Celem Forum jest tworzenie miejsca do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami, prezentacja zrealizowanych działań, zdobywanie wiedzy, nawiązanie kontaktów  oraz wyróżnienie najcenniejszych inicjatyw zrealizowanych przez uczennice, uczniów, nauczycieli. Forum to przestrzeń inspiracji, doskonalenia umiejętności w zakresie działalności społecznej w lokalnym środowisku.

Zapraszamy Szkolne Kluby Wolontariusza z województwa zachodniopomorskiego do udziału w V Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu, zarówno do przedstawienia działań wolontariackich realizowanych w roku 2021 jak i udziału w warsztatach.  Tegoroczna edycja “łączy” zarówno w wymiarze online, jak i w przenośni, poruszymy tematykę związaną z tym co łączy, sprzyja budowaniu  więzi. Wolontariat buduje połączenia między tymi, którzy potrzebują pomocy a tymi, którzy pomagają, wzmacnia relacje między wolontariuszami i łączy ludzi we wspólnym działaniu. Wolontariat ma klimat! Sprawdźcie w programie warsztatów i zgłaszajcie się na V Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu. 

Zapraszamy do zapoznania się z formułą uczestnictwa i programem.

Do udziału w Forum zapraszamy grupy uczniów z opiekunami, którzy zrealizowali działanie społeczne, wolontariackie, na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od grudnia 2020 do listopada 2021 r. 

Opiekun grupy w momencie zgłoszenia szkoły określa ilu uczniów reprezentujących daną SKW weźmie udział w Forum. 

Dwa wydarzenia, tj: Prezentacja działań wolontariackich realizowanych przez Szkolne Kluby Wolontariusza w czwartek 9 grudnia o 10:00 oraz Podsumowanie Forum w piątek 10 grudnia o godz:14:00 zaplanowane są dla dużej publiczności, tj. dla wszystkich uczestników Forum.

Na warsztaty, do wyboru przez uczniów, obowiązują limity miejsc i decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik Forum będzie mógł wziąć udział w jednym, wybranym  warsztacie, a w przypadku wolnych miejsc, w większej ilości wybranych warsztatów. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego na Forum otrzymają Państwo od nas informacje o warsztatach i o zapisach.  Przed warsztatami uczniowie oraz nauczyciele otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w wybranym warsztacie, bądź kilku.

Jak wziąć udział w Forum?

 1. Wypełnij i wyślij krótki Formularz zgłoszeniowy, dostępny TUTAJ. Termin nadsyłania zgłoszeń to wtorek, 30 listopada 2021 r.
 2. W odpowiedzi na wypełniony Formularz zgłoszeniowy, prześlemy potwierdzenie udziału i  informację o warsztatach dla uczniów  oraz nauczycieli, z możliwością zapisywania się na wybrane warsztaty. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
 3.  Wypełnij formularz publikacji, dostępny TUTAJ  do poniedziałku 6 grudnia 2021 r. 

Formularz służy do przedstawienia opisu akcji wolontariackiej, a dane, informacje i opisy w nim zawarte będą użyte podczas otwarcia Forum i prezentacji działań wolontariackich (prezentacja przygotowana przez organizatorów). Informacje, opisy działań będą także zawarte w publikacji “V Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu”, która będzie dostępna online. 


Program:

czwartek 9.12.2021

godz. 10:00 -11:30 otwarcie V Zachodniopomorskiego Forum Wolontariatu

Prezentacja działań wolontariackich realizowanych przez Szkolne Kluby Wolontariusza. Jeden SKW przedstawia jedno wybrane działanie/akcję społeczną/cykl działań zrealizowany w okresie od od listopada 2020 do listopada 2021 r. Przedmiotem prezentacji mogą być działania wolontariackie realizowane przez uczennice i uczniów wraz z opiekunami. Forma prezentacji obejmuje krótkie wystąpienia i ewentualne pytania. Na podstawie przesłanych przez Państwa materiałów (w formularzu publikacja) stworzymy prezentację zawierającą: nazwę szkoły, tytuł działania, zdjęcie i opis projektu. Podczas wydarzenia przedstawiciel/ przedstawiciele grupy uczniów będą opowiadać o danym projekcie. Na fanpage’u Stowarzyszenia POLITES na portalu facebook opublikujemy tego dnia album zdjęć prezentujących działania wolontariackie. 

warsztaty dla uczniów:

 • godz. 12:00-13:30  Jak uratować świat, nie wstając z kanapy? Czyli wszystko, czego chcecie się dowiedzieć o e-wolontariacie -Katarzyna Sawko projekt e-Wolontariat, Fundacja Dobra Sieć. Warsztat dla uczniów klas 8 i szkół ponadpodstawowych
 • godz. 12:00-13:30 „Dream Team – o współpracy w zespole słów kilka”– Eliza Zadłużna, trenerka i coach z siedemnastoletnim doświadczeniem pracy z różnorodnymi grupami. 

warsztaty dla nauczycieli:

godz. 12:00-13.30 Szkolny Klub Wolontariusza na szóstkę?! – spotkanie dla nauczycieli/koordynatorów szkolnego wolontariatu Korpus Solidarności – poprowadzą  Ania Biały i Kasia Michałek

piątek 10.12.2021

warsztaty dla uczniów:

 • 10:00-11:30 Wolontariat Europejski- szansa dla młodych- Ika Chukhua z Gruzji i Sören Daehn
 • 10:00-11:30 Jak mówić po żyrafiemu  – wstęp do Porozumienia bez Przemocy- Eliza Zadłużna, trenerka i coach 
 • 12:00- 13:30 Wolontariat ma klimat. O kryzysie klimatycznym i o tym co możemy zrobić porozmawiamy z Marcinem Chruślińskim z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

warsztaty dla nauczycieli:

 • 12:00-13.30 Prawa dziecka – współdziałanie – wolontariat – spotkanie poprowadzi Weronika Idzikowska
 • 14:00 Podsumowanie Forum 

Projekt jest realizowany ze środków pochodzących z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Centrum Wolontariatu jest współfinansowane przez Miasto Szczecin.

Opiekunów zgłaszających reprezentacje szkół informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „POLITES”, 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19/205
 2. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać pod adresem: iod@polites.org.pl
 3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do organizacji Forum Wolontariatu i realizacji działań Regionalnego Centrum Wolontariatu.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wydarzenia oraz po jego zakończeniu  przez  okres  5 lat.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe zostały przez Pana/Panią podane dobrowolnie, a ich podanie jest niezbędne do realizacji zawartego porozumienia na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.