Zaproszenie dla organizacji zajmujących się zagadnieniami i kwestiami środowiskowymi. 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w związku ze zbliżającymi się konsultacjami społecznymi projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zaprasza do zgłoszenia swoich danych kontaktowych tych z Państwa, którzy zajmują się kwestiami środowiskowymi.

Na dane UMWZ czeka do dnia 24 marca br.

Zainteresowane organizacje zostaną zaproszone do udziału w procesie konsultacyjnym.

Powyższe dane proszę przesłać na adres asurmacz@wzp.pl