Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu upominku i gadżetu, które będą promowały Województwo Zachodniopomorskie.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie prototypów:

  • gadżetu promocyjnego (przeznaczonego do masowej produkcji)
  • upominku promocyjnego (przeznaczonego do wręczania jako nagroda, odznaczenie, wyróżnienie)

Stawka jest wysoka ponieważ nagroda dla zwycięzcy wynosi 4500 zł. (w każdej kategorii) a zwycięskie projekty zostaną skierowane do produkcji! Konkurs trwa od 12 lipca do 15 listopada 2012 r. i skierowany jest do studentów uczelni w Województwie Zachodniopomorskim. Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo. Każdy uczestnik konkursu może złożyć nieograniczoną liczbę prototypów lub modeli projektów w obydwóch kategoriach. Projekty mają oddawać charakter i specyfikę regionu. Jako narzędzia promocji mają komunikować i prezentować województwo oraz być zgodne z założeniami Systemu Identyfikacji Wizualnej Regionu.Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w konkursie znajdują się w Regulaminie Konkursu. Informacje na temat konkursu będą udzielane w Burze Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pl. Hołdu Pruskiego 8 (wejście jak do redakcji Kuriera Szczecińskiego) pok. 32 (II piętro) i pod nr tel. 91 44 19 140 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30

Pod tym samym adresem można składać projekty. Prace należy składać w kopercie wraz z umieszczoną tam zaklejoną kopertą zawierającą:

  • formularz Zgłoszeniowy
  • dokument potwierdzający status studenta jednej z uczelni Województwa Zachodniopomorskiego
  • podpisaną umowę

Obie koperty muszą być oznaczone tym samym, pięcioznakowym kodem zawierającym cyfry oraz przynajmniej jedną wielka literę i przynajmniej jedną małą literę.

źródło: www.morzeprzygody.eu