21 listopada br (poniedziałek) odbędzie się XIII zwyczjana sesja Rady Miasta. W porządku znalazł się m.in. projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj>>>