Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza na szkolenie „Tworzenie odpłatnej działalności statutowej i gospodarczej”. Pięć modułów, 10 dni szkoleń w przystępnych terminach, świetna kadra. Cóż można chcieć więcej – może trochę więcej informacji

Rozwiń z nami swoją organizację. Poznaj nowoczesne metody planowania i budowania marki. Weź udział w szkoleniach i indywidualnych konsultacjach coachingowych. Zdobądź wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania organizacją pozarządową i zacznij czerpać z tego zysk. Cykl szkoleniowy skierowany jest do członków, wolontariuszy oraz osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Z jednej organizacji mogą być zgłoszone maksymalnie 2 osoby.

Tworzenie odpłatnej działalności statutowej i gospodarczej- szkolenie i coaching”:

  • to cykl szkoleń który pozwoli zapoznać się z efektywnymi metodami sprzedaży usług, obsługi klienta, podstawami prawnymi i finansowymi oraz umożliwi zaplanowanie własnej odpłatnej działalności gospodarczej,
  • pozwoli organizacji poszerzyć zakres działalności. Dzięki grupowym zajęciom, prowadzonym przez doświadczonych trenerów – pracowników NGO, będzie przekazana wiedza i umiejętności poparte doświadczeniem, a nie jedynie sucha teorie. Pomiędzy szkoleniami będziesz mógł indywidualnie, drogą elektroniczną, skonsultować się z coachem, który pomoże Ci rozwiązać pojawiające się w Twojej organizacji problemy,
  • to 10 dni szkoleń podzielonych na 5 modułów tematycznych. Grupowa praca na zajęciach oraz indywidualna z coachem. Elektroniczny dostęp do materiałów ze szkoleń, pakiety podstawowych materiałów. To własny plan działalności organizacji.

Podczas 10 dni szkoleń, dzięki naszym trenerom, uczestnicy poznają zagadnienia z takich tematów jak:

  • Moduł I 17-18 listopada 2012. Temat: Tworzenie marki produktu.
  • Moduł II 26-27 stycznia 2013. Temat: Psychologia sprzedaży.
  • Moduł III 16-17 luty 2013. Temat:  Aspekty prawne i finansowe w działalności gospodarczej.
  • Moduł IV 6-7 kwietnia 2013. TematPlany finansowe i gospodarcze – rozwój – zaplanuj swoją odpłatną działalność statutową lub działalność gospodarczą.
  • Moduł V 18-19 maj 2013. Temat: Obsługa klienta.

Trenerzy prowadzący zajęcia to nie tylko osoby z dużym doświadczeniem trenerskim, ale też praktycy działający w danym obszarze. Wszystkie spotkania będą prowadzone przez trenerów z różnych organizacji pozarządowych, takich jak: Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO, Fundacja Kultury i Sportu Prawobrzeże oraz Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów.

Nieodzownym elementem szkoleń jest kawa, dlatego organizatorzy zapewniają dostępny serwis kawowy oraz ciepły posiłek.

Każdy uczestnik cyklu szkoleniowego uzyska certyfikat uczestnictwa.

Aby zostać uczestnikiem szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem (LINK). Rekrutacja trwa do 21 września 2012, wyniki o zakwalifikowaniu się na szkolenia zostaną rozesłane drogą mailową do dnia 1 października 2012.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:
Domicjan Maraszkiewicz, tel. 502 052 819
ul. Dworcowa 19 pok. 219, pon- pt 10-14

Serdecznie zapraszamy!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.