Rozwiń z nami swoją organizację. Poznaj nowoczesne metody planowania i budowania marki. Weź udział w szkoleniach i indywidualnych konsultacjach coachingowych. Zdobądź wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania organizacją pozarządową i zacznij czerpać z tego zysk.

Zapraszamy na cykl szkoleniowy w ramach projektu Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3!

 „Tworzenie odpłatnej działalności statutowej i gospodarczej – szkolenie i coaching”  to cykl pięcioczęściowych szkoleń który pozwoli Ci zapoznać się z efektywnymi metodami sprzedaży usług, obsługi klienta, podstawami prawnymi i finansowymi oraz umożliwi zaplanowanie Twojej własnej odpłatnej działalności gospodarczej.

„Tworzenie odpłatnej działalności statutowej i gospodarczej- szkolenie i coaching” pozwoli Twojej organizacji poszerzyć zakres działalności. Dzięki grupowym zajęciom, prowadzonym przez doświadczonych trenerów – pracowników NGO, otrzymasz wiedzę
i umiejętności poparte doświadczeniem, a nie jedynie suche teorie. Pomiędzy szkoleniami będziesz mógł indywidualnie, drogą elektroniczną, skonsultować się z coachem, który pomoże Ci rozwiązać pojawiające się w Twojej organizacji problemy.

„Tworzenie odpłatnej działalności statutowej i gospodarczej- szkolenie i coaching” to 10 dni szkoleń podzielonych na 5 modułów tematycznych. Grupowa praca na zajęciach oraz indywidualna z coachem. Dostęp elektroniczny do materiałów za szkoleń, pakiety podstawowych materiałów. To własny plan działalności Twojej organizacji.

Podczas 10 dni szkoleń uczestnicy poznają zagadnienia z takich tematów jak:

  • Moduł I    11-12 luty 2012 Tworzenie marki produktu
  • Moduł II   31 marzec- 1 kwietnia 2012 Psychologia sprzedaży
  • Moduł III  12-13 maj 2012 Obsługa klienta
  • Moduł IV  9-10 czerwca 2012 Aspekty prawne i finansowe w działalności gospodarczej
  • Moduł V   15-16 września 2012 Plany finansowe i gospodarcze – rozwój – zaplanuj swoją odpłatną działalność statutową lub działalność gospodarczą

Trenerzy prowadzący zajęcia w Programie to nie tylko osoby z dużym doświadczeniem trenerskim, ale też praktycy działający w danym obszarze. Wszystkie spotkania będą prowadzone przez trenerów z różnych organizacji pozarządowych, takich jak: Szczecin Expo, Fundacja Kultury i Sportu Prawobrzeże oraz Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i daj szansę rozwoju swojej organizacji.

Wszelkiej informacji odnośnie projektu udziela: Domicjan Maraszkiewicz pod e-mail d.maraszkiewicz@slif.org.pl

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego