Nadchodzące uciekające terminy zebrał Wojciech Spychała z Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.

Narodowy Instytut Wolności uruchamia nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

  • Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2021. W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota przeznaczona na dotacje na okres 3 lat w tej edycji konkursu to ponad 28 mln zł. – Wnioski można składać od 1 lutego 2021 r. od godz. 14.00 do 22 lutego 2021 r. do godz. 14.00
  • Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych Edycja 2021. W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań obejmujących kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego. Wnioski można składać od dnia 8 lutego 2021 r. od godz. 14.00 do 8 marca 2021 r. do godz. 14.00
  • Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. W ramach konkursu PROO Priorytet 3 można uzyskać wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy. Wnioski można składać od dnia 1 lutego 2021 r. od godz. 14.00 do dnia 1 marca 2021 r. do godz. 14.00.
  • Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich. W ramach konkursu PROO Priorytet 4 można otrzymać wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think-tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych. Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy. Wnioski można składać od dnia 1 lutego 2021 r. od godz. 14.00 do dnia 1 marca 2021 r. do godz. 14.00.

Szczegóły: https://niw.gov.pl/ruszaja-konkursy-w-ramach-proo/


Konkurs Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca wspierający działania strażnicze. Istotą funduszu jest wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce. Termin składania wniosków – 18 lutego 2021 r. do godz. 14:00. Szczegóły: https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe


FRSE. Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2021. Celem projektów Rady jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań. Wnioski można składać do 26 lutego 2021 r., do godz. 23:59. Szczegóły: https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/konkurs-wnioskow-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-2021-otwarty/


Trzecia edycja Programu Wspólnie dla regionu Fundacji Lafarge. Zgłoś swój pomysł na inicjatywę, a Fundacja pomoże Ci sfinansować jej realizację! Zgłoszenia wniosków do 28 lutego 2021 roku. Szczegóły: http://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/


Fundacja Santander. Tu mieszkam, tu zmieniam EKO. Już można zgłaszać swoją propozycję do konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Termin składania wniosków do 8 marca 2021. Szczegóły: https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin składania wniosków: od 4 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r. Szczegóły: http://www.prow.wzp.pl/wiadomosci/wiadomosci/prow-2014-2020/wiadomosc-dnia/nabor-wnioskow-na-operacje-typu-inwestycje-w-obiekty-pelniace-funkcje-kulturalne


Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku. Termin składania ofert upływa 22 lutego 2021 r. Szczegóły: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13336