Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość we współpracy z gminą Nowe Warpno już po raz czwarty organizuje Targi Ekonomii Społecznej.

IV Targi Ekonomii Społecznej 25 sierpnia 2012 r. o godz.11.00 w Nowym Warpnie. Ideą targów jest prezentowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie zachodniopomorskim. Targi Ekonomii Społecznej to niepowtarzalna okazja, aby zaprezentować się i zapoznać się z wieloma ciekawymi inicjatywami, ofertą przedsiębiorstw społecznych/podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji łączących działalność gospodarczą lub statutową odpłatną i społeczną działających już na terenie naszego regionu.

Ponadto przewidziane są liczne atrakcje, a także możliwość skorzystania z nieodpłatnych usług doradczych. Na targach obowiązuje formuła wystawiennicza, ale jest to formuła aktywnego prezentowania własnej działalności. Odwiedzający Targi, głównie mieszkańcy Szczecina i okolic, będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju aktywnościach proponowanych przez wystawców m.in. grach i zabawach, wspólnym produkowaniu wyrobów w ramach warsztatów rękodzielniczych, przejazdach bryczką, degustacjach wyrobów kulinarnych, rekonstrukcji historycznej etc.

Z roku na rok Targi zdobywają coraz większą renomę i zasięg ogólnopolski, do czego przyczyniają się wydarzenia towarzyszące Targom. Bardzo ważne dla nas jest zarówno promowanie usług i produktów prezentowanych przez zaproszone uczestniczące w targach podmioty jak wzajemne poznawanie się i budowanie więzi biznesowych. Targi są licznie odwiedzane przez mieszkańców Szczecina i okolic i towarzyszy im specjalna kampania promocyjna oraz w tym roku wydanie gazety Targowej kolportowanej podczas Targów jak i wśród mieszkańców Szczecina. W gazecie Targowej będą prezentowane podmioty uczestniczące w Targach. W tym roku swoją obecność na Targach zapowiedział m. in. Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Targi są jednocześnie festynem rodzinnym obfitującym w rozmaite atrakcje: Dożynki Nowowarpieńskie, występy artystyczne, prezentacje dorobku poszczególnych organizacji m.in.: żywności regionalnej, wyrobów rękodzielniczych, propozycji spędzania wolnego czasu np. jazdy konnej, gier terenowych, survivalu.

Swoje dokonania zaprezentują podmioty, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i fundacje łączące działalność gospodarczą i społeczną działające na terenie naszego regionu.

Z roku na rok Targi zdobywają coraz większą renomę i zasięg ogólnopolski, do czego przyczyniają się wydarzenia towarzyszące, takie jak:

• Konferencja pt. „Lokalne spotkania z ekonomią społeczną” organizowana przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy, która jest istotnym miejscem ponadregionalnej dyskusji nt. przedsiębiorczości społecznej. W konferencji podobnie jak w latach ubiegłych weźmie udział wielu znamienitych gości. Konferencja odbędzie się w hali targowej w Nowym Warpnie równolegle z IV Targami Ekonomii Społecznej w godz. 09:00-14:00.

V Ogólnopolski Przegląd Filmów Społecznych „Uda się” – konkurs pt. „Przedsiębiorczość społeczna i ekonomia społeczna w obiektywie i reklamie ”. Podczas Przeglądu zaprezentowane zostaną materiały filmowe związane z rozwojem i promowaniem ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości nadesłane w ramach konkursu pt. „Przedsiębiorczość społeczna i ekonomia społeczna w obiektywie i reklamie ”. Konkurs organizują Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość i Studio Doozo Pierwsza Spółdzielnia Socjalna w Szczecinie. Konkurs trwa od 1 czerwca do 25 sierpnia 2012 r. Jego celem jest promowanie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorczości w ramach wspólnot lokalnych. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach: reportaż filmowy, felieton filmowy, reklama filmowa. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w sobotę w halitargowej w Nowym Warpnie o godz. 14:30-16:30.

Dożynki Nowowarpieńskie. Tradycją Targów w Nowym Warpnie są Dożynki Nowowarpieńskie organizowane przy wsparciu samorządu gminnego i powiatowego. W planie przewidziany jest przemarsz korowodu dożynkowego do kościoła p.w. WNMP w Nowym Warpnie, dziękczynna Msza Święta, święcenie wieńców dożynkowych, a także prezentacje poszczególnych sołectw oraz degustacje lokalnych potraw. Dożynki rozpoczynają się o godz.12.00 wymarszem barwnego korowodu.

II Radiowy Dzień Przedsiębiorczości Społecznej. W ramach którego, Polskie Radio Szczecin prezentować będzie relacje z targów na swojej antenie oraz w Programie III Polskiego Radia.

Prezentacją towarzyszyć będę występy zespołów:

– Percival – Muzyka Słowian i Wikingów

– Tocomala¬ – Grupa Bębniarzy

– Zespoły ludowe ze Stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka: Złota Jesień oraz Seniorita

– Zespół ludowy ze Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich z Gryfina

Współorganizatorami wydarzenia są:

• Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

• „Studio Doozo” Pierwsza Spółdzielnia Socjalna W Szczecinie

• Gmina Nowe Warpno

• Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego sp. z. o. o

Patronat nad Targami i Przeglądem sprawują:

• Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska

• Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

• Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz

Patronat medialny objęło:

• POLSKIE RADIO SZCZECIN

• PORTAL „ekonomiaspoleczna.pl”

• 3 sektor.tv
Dodatkowe informacje można znaleźć na www.udasie.pl oraz facebook.com/ekonomiaspoleczna

Katarzyna Jaroszewicz – tel. kom. 508623296, e-mail: k.jaroszewicz@owes.org.pl

Iwona Giers tel. kom. 508623294, e-mail: i.giers@owes.org.pl

Antoni Sobolewski tel. 601 504 905 e-mail a.sobolewski@post.pl

Targi odbywają się w ramach projektu „Uda się – upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej” finansowanego z Funduszu Inicjatyw Społecznych oraz współfinansowane są przez gminę Nowe Warpno.

Wszelkich informacji o targach udziela Iwona Giers i.giers@owes.org.pl tel. 508623294