Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza przestawicieli, wolontariuszy lub osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecina na szkolenie "Zmiany w rachunkowości i zamknięcie roku w NGO".


Szkolenie: zmiany w rachunkowości i zamknięcie roku w NGO

Gdzie: Sektor 3 Szczecin, 3 piętro sala multimedialna
Kiedy: 4 marca (sobota) w godzinach 9.00 – 15.00
Formularz zgłoszeniowy: LINK


Podczas szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze obowiązki jakie ciążą na organizacjach pozarządowych związane z prawidłowym zamknięciem roku:​

 1. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku 2015.
 2. Zasady (polityka) rachunkowości. 
 3. Korygowanie błędów.
 4. Inwentaryzacja.
 5. Zamkniecie kont księgowych. 
 6. Sporządzanie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasad wyceny i prezentacji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. 
 7. Zmiany dotyczące sporządzania sprawozdanie finansowego za 2017 rok.
 8. Nowy załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości dla organizacji pozarządowych.

Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Maćkowiak –  od 1997 roku pracuje lub współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy przy zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Pomagała przy prowadzeniu księgowości, rozliczaniu projektów unijnych i dotacji celowych, sporządzaniu sprawozdań z działalności organizacji, sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych przy rozliczaniu dotacji, zatrudnianiu pracowników, prowadzeniu polityki finansowej.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy:

 • zapoznać się z regulaminem szkoleń (LINK),
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod (LINK),
 • potwierdzić swoją obecność na szkoleniu po otrzymaniu maila z informacją o zakwalifikowaniu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl. Na zgłoszenia czekamy do 27 lutego do godziny 13.00informacje nt. zakwalifikowania prześlemy tego samego dnia. Serdecznie zapraszamy!

UWAGASCWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do:

 • nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności.