Stowarzyszenie POLITES zaprasza 18 listopada 2011 na odpłatne szkolenie „Zarządzanie wolontariuszami”
Trwający Europejski Rok Wolontariatu zachęca organizacje i instytucje do nawiązywania współpracy z wolontariuszami, a osoby indywidualne zaczynają myśleć o podjęciu wolontariatu. W związku z tym realizowane są działania na rzecz przygotowania wolontariuszy do pracy, wzmocnienia placówek korzystających z pomocy ochotników, organizowane są akcje i spotkania promujące wolontariat.

Aby wesprzeć organizacje i instytucje zmierzające do wzmocnienia wolontariatu w swoim lokalnym środowisku w sposób profesjonalny Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES oferuje Państwu szkolenie „Zarządzanie wolontariuszami”.

Szkolenie kierowane jest do osób, które reprezentują organizacje pozarządowe, a także placówki publiczne, zainteresowanych organizowaniem, promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy,
  • koordynacja pracą wolontariuszy,
  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,
  • aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
  • organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby, które znają tematykę szkolenia od strony merytorycznej jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Każdemu z uczestników oferujemy zestaw materiałów szkoleniowych.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Osoby do kontaktu: Anna Graczyk-Osowska, Ewelina Wołoszyk
e-mail: biuro@polites.org.pl , tel.: 91 450 11 46