Szkolenie Zamknięcie roku w organizacji pozarządowej to pakiet podstawowych informacji o których trzeba pamietać na przełomie roku. Sektor 3 zaprasza na bezpłatne szkolenie prowadzone przez doświadczoną księgową – Justynę Maćkowiak.

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza przestawicieli, wolontariuszy lub osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecina na szkolenie "Zamknięcie roku w organizacji pozarządowej".


Szkolenie Zamknięcie roku w organizacji pozarządowej

Gdzie: SCWOP Sektor 3, al. Wojska Polskiego 63, sala multimedialna
Kiedy: 23 stycznia 2016, w godzinach 9.00 – 15.00
Rektrutacja na szkolenie została zamknięta


Zamknięcie roku w organizacji pozarządowej – tematyka szkolenia

Podczas szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze obowiązki jakie ciążą na organizacjach pozarządowych związane z prawidłowym zamknięciem roku:

  • Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku 2015,
  • zasady (polityka) rachunkowości,
  • korygowanie błędów,
  • inwentaryzacja,
  • zamkniecie kont księgowych,
  • sporządzanie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasad wyceny i prezentacji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztówSprawozdanie finansowe  –  praktyczna nauka wypełniania sprawozdania.

Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Maćkowiak –  od 1997 roku pracuje lub współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy przy zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Pomagała przy prowadzeniu księgowości, rozliczaniu projektów unijnych i dotacji celowych, sporządzaniu sprawozdań z działalności organizacji, sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych przy rozliczaniu dotacji, zatrudnianiu pracowników, prowadzeniu polityki finansowej.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy:

  • zapoznać się z regulaminem szkoleń (LINK),
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod (LINK),
  • potwierdzić swoją obecność na szkoleniu po otrzymaniu maila z informacją o zakwalifikowaniu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl. Na zgłoszenia czekamy do 20 stycznia do godziny 13.00informacje nt. zakwalifikowania prześlemy w dniu 20 grudnia 2016. Serdecznie zapraszamy !

UWAGASCWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do:

  • nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności.

formularz zgłoszeniowy - szkolenie zamkniecie roku w organizacji pozarządowej


Przydatne linki: