Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza na bezpłatne szkolenie nt. zamknięcia roku w organizacji pozarządowej. Łącznie szkolenie trwa 8 godzin.

 
 
 
czas13 grudnia, godzina 9.00 – 15.00 
miejsce SCWOP Sektor 3, III piętro, sala multimedialna
 
 
Szkolenie kierowane jest do członków, wolontariuszy, osób zatrudnionych oraz osób które są w trakcie zakładania organizacjiktóre chcą zapoznać się z tematyką szkolenia, która obejmować będzie m. in.  :
 
 1. Co to jest sprawozdanie?
 2. Co to jest sprawozdawczość?
 3. Przykłady sprawozdań.
 4. Co to jest sprawozdawczość merytoryczna i w jakim celu się ją sporządza?
 5. Komu i w jakich terminach należy przedstawić sprawozdanie merytoryczne?
 6. Co to jest sprawozdawczość finansowa?
 7. Normy prawne regulujące sporządzanie sprawozdania finansowego.
 8. Z czego składa się sprawozdanie finansowe?
 9. Komu i w jakich terminach należy przedstawić sprawozdanie finansowe?
 10. Jak czytać sprawozdanie finansowe?
 11. Główni użytkownicy sprawozdania finansowego.
 12. Kazusy sprawozdań organizacji pozarządowych.
Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Maćkowiak –  od 1997 roku pracuje lub współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy przy zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Pomagała przy prowadzeniu księgowości, rozliczaniu projektów unijnych i dotacji celowych, sporządzaniu sprawozdań z działalności organizacji, sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych przy rozliczaniu dotacji, zatrudnianiu pracowników, prowadzeniu polityki finansowej.


 
 
Aby uczestniczyć w szkoleniu należy:
 • zapoznać się z regulaminem szkoleń (LINK),
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod (LINK),
 • potwierdzić swoją obecność na szkoleniu po otrzymaniu maila z informacją o zakwalifikowaniu.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl. Na zgłoszenia czekamy do 10 grudnia, informacje nt. zakwalifikowania prześlemy w dniu 10 grudnia 2013. Serdecznie zapraszamy !
 
UWAGASCWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do:
 • nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności.