Co zrobić, aby moja organizacja była magnesem – przyciągała ludzi z zewnątrz oraz przytrzymywała w polu własnego oddziaływania? Członkowie Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej będą mogli poznać narzędzia do skutecznej animacji zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej . Zapraszamy na kolejne szkolenie!

 

 

Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się:

  •  jak zbudować zespół, który zna swoje mocne i słabe strony, działa efektywnie potrafiąc wykorzystać je w codziennej pracy?
  •  jak zachęcić społeczność lokalną do aktywnego współtworzenia otaczającej nas rzeczywistości?
  •  jak efektywnie i niepowtarzalnie przedstwić inicjatywy podejmowane przez swoją organizację pozarządową?

         a wszystko w oparciu o gry i zabawy, które odpowiednio przeprowadzone pozwalają zdefiniować problem i wspólnie opracować jego rozwiązanie?

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniach 16-17 Maja 2015 roku w Hotelu "Mały Młyn" przy ul. Gdańskiej 5 w Stargardzie Szczecińskim.

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie, wolontariusze lub osoby zatrudnione w organizacjach zrzeszonych w Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.  

Szkolenie poprowadzi firma COMPLEX Studio Profesjonalnej Obsługi Imprez. Jej celem jest promowanie i uaktualnianie wiedzy oraz umiejętności dających szansę na sukces. W efekcie ich działań ludzie mają stawiać sobie ambitne zadania oraz kreować pozytywną postawę wobec życia.Merytoryczna wiedzą, jaką przekazują poparta jest olbrzymim doświadczeniem prowadzących. Ich cechą charakterystyczną są niekonwencjonalne metody prowadzenia zajęć oraz niepowtarzalna atmosfera, którą udaje im się stworzyć. Ich oryginalne pomysły gier i zabaw zainteresują każdego!

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się, dla uczestników przewidziany jest pakiet materiałów szkoleniowych, nocleg oraz wyżywienie.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy:

  • być członkiem, wolontariuszem lub osobą zatrudnioną w organizacji pozarządowej będącej członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej
  • wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy [LINK]
  • wypełnić pakiet dokumentów (w przypadku osób korzystających pierwszy raz ze wsparcia Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej
  • w razie nieobecności osoby, która się zgłosiła, należy wskazać inną osobę z tej samej organizacji, która weźmie udział w szkoleniu. Zamiana taka nie może nastąpić później niż na 3 dni przed terminem szkoleniem.

Zgłoszenia są przyjmowane do 12.05.2015 do godziny 12.00, lub do momentu zebrania kompletu uczestników. Tego samego dnia zostanie wysłana na wskazany w formularzu adres e-mail informacja o przyjęciu na szkolenie.

W szkoleniu może wziąć udział 1 osoba z organizacji. Jeżeli pozostaną wolne miejsca będzie możliwość zakwalifikowania kolejnej osoby z tej samej organizacji. 

Wszelkich informacji dot. szkoleń Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej udziela Katarzyna Hawryszków – k.hawryszkow@federacjapozarzadowa.pl; 570 – 304 – 106

Zapraszamy do zgłaszania się, ilość miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.