Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. Tajniki współpracy z wolontariuszami. Szkolenie trwa łącznie 8 godzin. 


czas: 15 października 2013 w godzinach 9.30 – 17.30
miejsce: SCWOP Sektor3, III piętro, sala multimedialna

 

Szkolenie adresowane jest do członków, wolontariuszy i osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych, które są zainteresowane profesjonalną współpracą z wolontariuszami w tym organizowaniem i promowaniem wolontariatu. Szkolenie skierowane jest do osób działających na terenie gmin wchodzących do Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (sprawdź TUTAJ). 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami. Szkolenie obejmuje zagadnienia takie jak:

  • rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy,
  • koordynacja pracą wolontariuszy,
  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,
  • aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
  • organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami. Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładowo – warsztatową.

Szkolenie prowadzone będzie przez Annę Graczyk- Osowską – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humboldta, absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Pomorskim Centrum Psychodynamicznym, trenerka programu” Betzavta – Demokracja, Równość, Poszanowanie Praw Człowieka”, którego celem jest refleksja nad wartościami, jakie niesie ze sobą demokracja w życiu codziennym. Absolwenta Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Specjalistka ds. wolontariatu w Regionalnym Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszenia POLITES w Szczecinie. Ekspertka z zakresu tworzenia i prowadzenia Szkolnych Klubów Wolontariusza oraz współpracy z wolontariuszami w organizacjach i instytucjach.
 


Rekrutacja zakończona. Dziękujemy za zgłoszenia.Serdecznie zapraszamy !

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.